Vizyonumuz

Afet bölgesine en kısa zamanda ulaşmak; İnsanlar arasında din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal statü ayrımı    gözetmeksizin arama, kurtarma, lojistik, insani yardım ve koordinasyon çalışmaları yürüterek vatandaşlara yardımcı olmak.

      Doğal ve çevresel felaketlere karşı hazırlıklılığı geliştirmek.

      Bireyin sahip olduğu enerjiyi toplumsal olarak yapıcı bir biçime dönüştürmek.

       Gönüllülük duygusunıu geliştirmek ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek için eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

        İnsanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak yaşayan dünyayı korumak.

         Toplumsal birlikteliği ve kardeşliği güçlendirmek, insani faaliyetlerde birlikte kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak.

         Arama kurtarma çalışmalarında referans kurum olmak.